Ο έλεγχο απέδειξε πως το 2007 η αεροπορική εταιρεία Η211, η οποία ανήκει στους ιδρυτές της Google, υπέγραψε συμφωνία με τη NASA, σύμφωνα με την οποία, σε ανταλλαγή με την άδεια να εγκατασταθεί εξοπλισμός της υπηρεσίας στα αεροπλάνα της, θα είχε σημαντική έκπτωση για τα καύσιμα των πτήσεων, εγκεκριμένων από τη NASA. Ωστόσο, στην πραγματικότητα η Η211 χρησιμοποιούσε φτηνά καύσιμα για όλες τις πτήσεις της.

Η NASA αποδίδει αυτή την κατάσταση σε λάθος και σε εσωτερική κακή επικοινωνία. Στο μέλλον η Υπηρεσία δε θα συνάπτει τέτοιες συμφωνίες.