«Το σύστημα της υποχρεωτικής ιατρικής ασφάλισης θα πρέπει πλήρως οικονομικά να εξασφαλίζει τις κρατικές εγγυήσεις για δωρεάν ιατρική βοήθεια», - είπε, απευθυνόμενος προς την Ομοσπονδιακή Συνέλευση.

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν υπογράμμισε πως στόχος επίσης είναι να αναπτυχθεί η υπευθυνότητα του ανθρώπου για την υγεία του, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για ένα υγιή τρόπο ζωής.