«Είμαι πεπεισμένος ότι η συνταγματική διαδικασία πρέπει να είναι σταθερή. Αυτό αφορά πρώτ’ απ’ όλα το δεύτερο κεφάλαιο του Συντάγματος, που ορίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ατόμου και του πολίτη. Αυτές οι διατάξεις του Θεμελειώδους Νόμου είναι ακλόνητες», - είπε ο Πρόεδρος.

«Ωστόσο η ζωή δεν κάνει βήμα σημειωτό και η συνταγματική διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως οριστικά ολοκληρωμένη και νεκρή. Σημειακές τροποποιήσεις στα άλλα κεφάλαια του Θεμελειώδους Νόμου, που προέρχονται από την πρακτική της επιβολής του νόμου, από την ίδια τη ζωή, είναι, φυσικά, δυνατές και κάποτε είναι απαραίτητες»,- δήλωσε ο Πούτιν.