Η ψύξη μεταφέρθηκε στο δεύτερο κύκλωμα, το οποίο δεν μπορεί να αντεπεξέρθει πλήρως στον αυξημένο φόρτο εργασίας. Ένα μέρος του εξοπλισμού, από τον οποίο δεν εξαρτάται η λειτουργία του Σταθμού, αποσυνδέθηκε.

Για την εξάλειψη της βλάβης οι αστροναύτες μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσουν έξοδο στο ανοικτό Διάστημα. Το περιστατικό, όπως ανακοινώθηκε, δεν αποτελεί απειλή για τη ζωή και την υγεία του πληρώματος του ΔΔΣ.