Μετά τις 11 Δεκεμβρίου το ζήτημα της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση της Ιταλίας θα συζητηθεί στη Γερουσία, την Άνω Βουλή του ιταλικού κοινοβουλίου.