«Χρειάζεται μία διαφανής έρευνα και τιμωρία των υπαιτίων. Χρειάζεται πρακτική εργασία για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τη σύνδεση και τη ζώνη ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ. Ακριβώς με αυτό ασχολείται η κυβέρνηση και είναι ανοιχτή σε διάλογο, σε δημόσιο έλεγχο και σε συνεργασία», - δήλωσε ο πρωθυπουργός. Ο Αζάροφ υπενθύμισε ότι οι εκλογές, και όχι οι διαδηλώσεις με συναυλίες, αποτελούν το κύριο εργαλείο της δημοκρατίας.