Ως αποτέλεσμα το ύψος της τροχιάς του ΔΔΣ αυξήθηκε κατά 1,7 χιλιόμετρα. Η βασική διόρθωση της τροχιάς έχει προγραμματιστεί για τις 13 Δεκεμβρίου.