Επίσης υπογράφησαν συμφωνίες μεταξύ του ρωσικού χρηματιστικού βιομηχανικού ομίλου «Βιομηχανικοί επενδυτές» και της Boeing για την εκπαίδευση προσωπικού αεροπορίας.

Η ομάδα Transas, η οποία περιλαμβάνεται στον όμιλο «Βιομηχανικοί επενδυτές», θα προμηθεύσει εξοπλισμό εξάσκησης για τις ανάγκες του κέντρου εκπαίδευσης προσωπικού αεροπορίας.