«Όσον αφορά την αντίδρασή μας, όταν λάβει χώρα αυτό το μέτρο, έχουμε ήδη κοινοποιήσει τη θέση μας, η οποία δεν έχει αλλάξει: θα ακολουθήσουν κατάλληλα αντίμετρα. Εννοείται, χωρίς απάντηση δεν θα αφήσουμε τέτοια μέτρα», - δήλωσε ο Ντολγκόφ.