Οι λεπτομέρειες αυτής της ακρόασης ακόμα πρέπει να συμφωνηθούν όμως, όπως αναφέρεται, τα δύο μέρη συμφωνούν ότι θα είναι βιντεοσκοπημένες απαντήσεις του Σνόουντεν στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών, που θα του δοθούν εκ των προτέρων.

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο των ακροάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική κατασκοπία της NSA σε βάρος των πολιτών και των ιδρυμάτων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει ήδη πραγματοποιήσει 13 ακροάσεις οι οποίες, όπως υπολογίζεται, θα διαρκέσουν άλλες μερικές εβδομάδες.