Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπογράμμισε, «η κυβέρνηση έχει την υποστήριξη των ανθρώπων στην απόφασή της να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης, ειδικά τώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η κοινωνία δεν αντιμετωπίζει μονοσήμαντα την υπόθεση αυτή, όπως ισχυρίζονται τα συνθήματα στην πλατεία Μεϊντάν».

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας στις 21 Νοεμβρίου αποφάσισε να διακόψει την προετοιμασία για την υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης με την Ε.Ε. Η απόφαση αυτή προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών των οπαδών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι συγκεντρώσεις στο Κίεβο συνεχίζονται μέχρι σήμερα.