Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μετατροπής των ρωσικών πυρηνικών οπλισμών σε «πυρηνικά για ειρηνικούς σκοπούς».

Βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη το 1993, η Ρωσία αποσυναρμολόγησε μερικές χιλιάδες μονάδες πυρηνικών όπλων σε αντάλλαγμα οικονομικής βοήθειας. Περίπου 500 μετρικούς τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου (ισοδυναμεί  περίπου με 20000 κεφαλές) μετέτρεψαν σε καύσιμα για αμερικανικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.