Έτσι, όλες οι μεγάλες πόλεις στα σύνορα της Συρίας με το Λίβανο έχουν τεθεί υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Μπασάρ Άσαντ.

Η Γιαμπρούντ ήταν το κύριο διαμετακομιστικό κέντρο για τους μισθοφόρους, που περνούσαν στη Συρία από το Λίβανο.