Οι Αυστραλοί στρατιωτικοί επιθυμούν να εξασφαλίσουν μέρος των τεχνολογιών μετάδοσης κίνησης, που ήδη βρίσκονται στη σειριακή παραγωγή και δεν αποτελούν κρατικό απόρρητο. Ο Αυστραλός υπουργός τόνισε επίσης ότι δεν γίνεται λόγος για την αποκάλυψη προηγμένων τεχνολογιών.