Επίσης, ο αρχηγός του κράτους επέστησε την προσοχή στην πιθανή επιδείνωση της κατάστασης στην Κεντρική Ασία, λόγω της επικείμενης αποχώρησης των διεθνών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικείμενη το 2014 αποχώρηση των διεθνών δυνάμεων από το Αφγανιστάν μπορεί όχι μόνο να περιπλέξει την κατάσταση σε αυτή τη χώρα, αλλά και να προκαλέσει τη δημιουργία ενός « πεδίου αστάθειας» στις γειτονικές χώρες της Κεντρικής Ασίας.