Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΟΑΧΗ ενέκρινε στις 15 Νοεμβρίου ένα λεπτομερές σχέδιο καταστροφής του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, σύμφωνα με το οποίο όλα τα υλικά για την παρασκευή χημικών όπλων, εκτός από την ισοπροπανόλη, θα εξαχθούν από τη Συρία ως τις 5 του Φεβρουαρίου του 2014 και τα πιο επικίνδυνα - μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με το συριακό χημικό οπλοστάσιο θα καταστραφούν κατά την περίοδο από 15 Δεκεμβρίου 2013 έως τις 15 Μαρτίου 2014.