Ο ίδιος σημείωσε ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στο έργο των ελληνικών αρχών για την εφαρμογή των αξιώσεων των πιστωτών, που είχαν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης αξιολόγησης της «τρόικας», το καλοκαίρι.

Στα τέλη Οκτωβρίου, είχε ανακοινωθεί, ότι η Ευρωζώνη θα είναι σε θέση να παράσχει για φέτος στην Ελλάδα μόνο 1 δις, το οποίο δεν είχε εκταμιευθεί από τη δόση που εγκρίθηκε το καλοκαίρι.