Σύμφωνα με το έγγραφο, η μόνιμη αποστολή δημιουργείται «με σκοπό την περαιτέρω ενοποίηση της Ρωσίας με το διεθνές εμπορικό σύστημα και τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικής συνεργασίας της με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου». Ο μόνιμος αντιπρόσωπος θα διορίζεται και θα απολύεται από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας με πρόταση του πρωθυπουργού της χώρας. Ο επικεφαλής της αποστολής θα έχει δύο αναπληρωτές – έναν από το Υπουργείο Εξωτερικών και τον άλλο - από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης.