Αν ο χρήστης για να εκφράσει τη διάθεσή του χρησιμοποιεί το θλιμμένο χαμόγελο, τότε το κουμπί Like θα αλλάξει σε Sympathize.

Σύμφωνα με τον μηχανικό του Facebook, το νέο κουμπί δημιουργήθηκε από ένα εσωτερικό σχέδιο. Ταυτόχρονα όμως, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια εφαρμογής του άμεσα στο κοινωνικό δίκτυο.