Η δήλωση αυτή βασίζεται σε ανάλυση του εδάφους που μετέδωσε το όχημα. Ειδικότερα οι επιστήμονες δήλωσαν ότι σε σωματίδια των δειγμάτων εντοπίστηκαν μέταλλα, θείο, άζωτο, φωσφόρο, υδρογόνο, οξυγόνο και άνθρακας, τα οποία υποδεικνύουν ότι το νερό ήταν γλυκό.

Θεωρητικά η λίμνη ήταν κατάλληλη για τη ζωή στο επίπεδο των μικροβίων.