Παρόμοια πρόταση για συζήτηση στρογγυλής τραπέζης είχαν διατυπώσει, στις 5 Δεκεμβρίου, τρεις πρώην Πρόεδροι της Ουκρανίας - ο Λεονίντ Κραβτσούκ, ο Λεονίντ Κούτσμα και ο Βίκτορ Γιούστσενκο.

Για αύριο, έχει ήδη οριστεί συνάντηση του εν ενεργεία και των τριών πρώην Προέδρων για «επεξεργασία των σημαντικότατων ζητημάτων, που αντιμετωπίζει η χώρα». Η εικαζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της πανεθνικής συζήτησης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.