Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μονάδες των Στρατευμάτων Εσωτερικού οφείλουν μόνο να τηρήσουν τη δημόσια τάξη.

Η Γραμματέας Τύπου των Στρατευμάτων Εσωτερικού, του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε, ότι οι μετακινήσεις των μονάδων των ΣΕ αποτελούν προγραμματισμένο ελιγμό.