Η συμφωνία προβλέπει την ίδρυση στο νότιο τμήμα της χώρας μιας νέας αυτόνομης περιοχής με δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με επικεφαλής, κατά πάσα πιθανότητα, το Ισλαμικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Μόρο.

Οι Αρχές της αυτονομίας θα έχουν αποκλειστικές αρμοδιότητες στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων, ενώ η κεντρική κυβέρνηση θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την άμυνα, την εξωτερική και τη δημοσιονομική πολιτική.