Κατάρτισε τον κατάλογο ο Ολέγκ Τσαριόφ, βουλευτής της Βερχόβυφγια Ράντα από το κυβερνών Κόμμα των Περιφερειών, ο οποίος θεωρεί ότι ασκούν επίδραση στις τελευταίες εξελίξεις στη Ουκρανία ξένοι ειδικοί στον τομέα των δραστηριοτήτων διαμαρτυρίας.

Η φωτοτυπία της αίτησης του βουλευτή δημοσιεύθηκε στο Facebook από τον Γερμανό πολιτικό αναλυτή Ανδρέα Ούμλαντ, έναν από εκείνους που περιλήφθηκαν στον ελ λόγο κατάλογο. Στην αίτηση που στάλθηκε προς την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, επισημαίνεται ότι η αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην Ουκρανία έχει προγραμματισμένο χαρακτήρα.