Φωτογκαλερί

Η Πλατεία της Ανεξαρτησίας είναι γεμάτη. Επίσης έχουν γεμίσει από ανθρώπους οι δρόμοι Κρεσιάτικ και Ινστιτούτσκαγια, οι οποίοι γειτονεύουν με την Πλατεία της Ανεξαρτησίας. Ο αριθμός των διαδηλωτών αυξάνεται συνεχώς. Οι άνθρωποι φωνάζουν: «Παραίτηση».