Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε δεν εγκρίθηκε από την τρόικα των διεθνών πιστωτών – την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ.

Η τρόικα υποστηρίζει ότι το έλλειμμα που μπορεί να υπάρξει μέσα στο επόμενο έτος μπορεί να απαιτήσει πιο σκληρά μέτρα λιτότητας, όμως η κυβέρνηση πιστεύει ότι η χώρα δεν θα αντέξει αυστηρότερα μέτρα.