Σε χειρότερη κατάσταση από ό, τι στις χώρες της Βαλτικής, βρίσκονται -από την άποψη αυτή στην ΕΕ -η Βουλγαρία και η Ρουμανία, όπου ο κίνδυνος της φτώχειας απειλεί το 49,3% και το 41,7% του πληθυσμού, αντίστοιχα.