Οι ειδικοί θα αρχίσουν τις εργασίες τους την Κυριακή, αλλά είναι άγνωστη η διάρκειά τους. Νωρίτερα αυτή η εγκατάσταση συμπεριλαμβανόταν από τον ΔΟΑΕ, στις «προβληματικές».

Τον Νοέμβριο, το Ιράν και οι « έξι » διεθνείς διαμεσολαβητές (Ρωσία, ΗΠΑ, Κίνα, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα και Γερμανία) συμφωνήσαν σε μέτρα ουσιαστικής περικοπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.