Οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση έφθασαν από διαφορετικές περιοχές της χώρας, κυρίως από το ανατολικό τμήμα της. Πολλοί από αυτούς κρατούν πλακάτ με τα ονόματα των πόλεών τους - Πολτάβα, Γιάλτα, Σουντάκ, Μικολάεφ, Ζιτόμιρ και άλλων.