Είπε ότι αρχικά θα πρόκειται για μεταχειρισμένα υποβρύχια, αλλά μετά από τον έλεγχο της κατάστασής τους και τον προσδιορισμό του κόστους εκσυγχρονισμού θα εξεταστεί και η επιλογή της αγοράς νέων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, γίνεται λόγος για υποβρύχια της κατηγορίας Kilo (κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ που αφορά συγκεκριμένο τύπο ρωσικών υποβρυχίων στο σύνολό τους).