Το πακέτο του Μπαλί αποτελεί μια βάση για τη μείωση των δασμών στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και των βιομηχανικών προϊόντων. Πρόκειται εξάλλου για την πρώτη οικουμενική μεταρρύθμιση του διεθνούς εμπορίου και για την υπογραφή των πρώτων νομικά δεσμευτικών έγγραφων του ΠΟΕ, από την ίδρυση της οργάνωσης το 1995.