Νωρίτερα το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΟΑΧΟ ενέκρινε ένα λεπτομερές σχέδιο καταστροφής των συριακών χημικών οπλοστασίων, σύμφωνα με το οποίο όλα τα υλικά για την κατασκευή χημικών όπλων, με εξαίρεση ην ισοπροπανόλη, θα μεταφερθούν εκτός της Συρίας έως τις 5 Φεβρουαρίου, ενώ τα πιο επικίνδυνα, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τα συριακά χημικά οπλοστάσια, θα καταστρέφονται σταδιακά κατά τη περίοδο από τις 15 Δεκεμβρίου του 2013 έως τις 15 Μαρτίου του 2014.