Αναμένεται ότι θα δημοπρατηθεί το 10% περίπου του φυλασσόμενου στο Matignon - 1400 φιάλες. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η δημοπρασία θα αποδώσει τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Η απόφαση για τη εκποίηση ελήφθη με κίνητρο την εξοικονόμηση μέσων σε συνθήκες κρίσης και στη θέση των εκποιούμενων κρασιών θα αγοραστούν πιο φθηνές ετικέτες, ενώ το εξοικονομηθέν ποσό θα δοθεί στον κρατικό προϋπολογισμό.