Στο μέλλον, από τα κύτταρα αυτά θα είναι δυνατή η καλλιέργεια οποιωδήποτε ανθρώπινων ιστών ή ακόμη και ολόκληρων οργάνων, - είπαν στο Ινστιτούτο iPS κυττάρων του Πανεπιστημίου στο Κιότο. Για την παραγωγή των iPS κυττάρων χρησιμοπειτείται το δέρμα ή το αίμα του ίδιου του ασθενή, έτσι ώστε ο καλλιεργημένος πάνω στη βάση τους ιστός μετά την μεταμόσχευσή του να μην βρεθεί αντιμέτωπος με την αντίδραση της απόρριψης.