Στη συνεδρίαση του Τμήματος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητήθηκε το θέμα των καταχρήσεων από μέρους του ρωσικού γίγαντα φυσικού αερίου «Γκαζπρόμ» λόγω της δεσπόζουσας θέσης του στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τη «Γκαζπρόμ» ότι, αν η εταιρία δεν πάψει να πιέζει τους αγοραστές του και δεν πωλήσει τους σωληναγωγούς, που διαθέτει στο έδαφος της ΕΕ, απειλείται με σοβαρές κυρώσεις.