«Δίνεται έμφαση στην αμοιβαία επιθυμία για ανάπτυξη των πολύπλευρων σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Βουλγαρίας», - αναφέρει η ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Στο ΥΠΕΞ επίσης ανέφεραν, ότι υπήρξε μία διεξοδική ανταλλαγή απόψεων σε ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων της διεθνούς, ευρωπαϊκής και περιφερειακής ασφάλειας, της δραστηριότητας του ΟΑΣΕ.