Το Δικαστήριο στήριξε την απόφασή του στο γεγονός ότι το κείμενο της Διακήρυξης για την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στην οποία κρατική γλώσσα της χώρας ορίζεται η ρουμανική, υπερέχει του Συντάγματος της Μολδαβίας, στο οποίο ως κρατική γλώσσα αναφέρεται η μολδαβική.

Το αίτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την εξέταση αυτού του θέματος είχε κατατεθεί από εκπροσώπους του Φιλελεύθερου και του Φιλελεύθερου-Μεταρρυθμιστικού Κόμματος Μολδαβίας.