Σύμφωνα με τον καρδινάλιο, η νέα επιτροπή στο μέλλον μπορεί να εκπονήσει Κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς για τους κληρικούς, καθώς και πρόσθετο σύστημα ελέγχου των υποψηφίων ιερέων.

Τα τελευταία χρόνια σε μερικές χώρες έλαβαν χώρα πολύκροτα σκάνδαλα γύρω από παιδεραστές ιερείς, τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο κύρος της Καθολικής Εκκλησίας.