Το Συμβούλιο της Αρκτικής – είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Φιλανδίας για την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της ζώνης του Βόρειου Πόλου. Στο συμβούλιο μετέχουν εκτός από τον Καναδά, η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία, η Δανία και η Ισλανδία.

Η ετήσια συνδρομή της Ρωσίας στον προϋπολογισμό του Συμβουλίου της Αρκτικής θα είναι 580.000 δολάρια. Η πρώτη καταβολή θα γίνει φέτος.