Λεπτομέρειες για τη μαζική παραγωγή αεροσκαφών δεν υπάρχουν. Συγκεκριμένα, δεν είναι γνωστό πόσα καταδιωκτικά τύπου J-15 σκοπεύει να κατασκευάσει για το Πολεμικό Ναυτικό της η Κίνα.

Η πρώτη πτήση του καταδιωκτικού J-15 έγινε τον Αύγουστο του 2009. Υποθετικά, το αεροσκάφος είναι εκσυγχρονισμένο αντίγραφο του σοβιετικού καταδιωκτικού καταστρώματος Su-33.