Συνολικά, για όλο το διάστημα λειτουργίας της μηχανής, τις υπηρεσίες της απόλαυσαν περισσότερα από 11.000 άτομα, τα οποία έκαναν περίπου 330.000 καθίσματα.

Η αυτόματη μηχανή τοποθετήθηκε στις 8 Νοεμβρίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ολυμπιακές αλλαγές». Σύμφωνα με την ιδέα, έπρεπε να προσθέτει στοιχεία άθλησης στην καθημερινή ζωή των πολιτών.