Για τον τωρινό πρωθυπουργό του Καναδά η κυριαρχία και η επέκταση της επικράτειας είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πολιτικής του στρατηγικής.

Η αίτηση θα υποβληθεί στην Επιτροπή του ΟΗΕ για την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Ο Καναδάς δεν είναι πρόθυμος να παραχωρήσει τον Βόρειο Πόλο στη Ρωσία, τη Δανία και τη Νορβηγία, οι οποίες επίσης διεκδικούν αυτή την περιοχή.

Η Αρκτική, όπως θεωρούν οι επιστήμονες, περιέχει το ¼ των ανεξερεύνητων ενεργειακών πόρων του κόσμου.