Πρόκειται για τουλάχιστον μία συσκευή ραδιοθεραπείας για τη θεραπεία του καρκίνου. Οι ραδιενεργές συσκευές των οποίων είχε λήξει ο χρόνος λειτουργίας, κατευθύνονταν σε κέντρο μακροχρόνιας φύλαξης αποβλήτων.

«Τη στιγμή της κλοπής του αυτοκινήτου η ραδιενεργός πηγή ήταν κατάλληλα σφραγισμένη», - ανέφεραν στη ΔΥΑΕ. Ωστόσο, οι ειδικοί πιστεύουν ότι αν αυτή η πηγή βγει από τη συσκευασία της, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη βλάβη στους ανθρώπους που θα βρίσκονται κοντά.