Σύμφωνα με το Ρωσικό Σύνταγμα ο Πρόεδρος της χώρας ετήσια απευθύνεται προς το Κοινοβούλιο με Διάγγελμα για την κατάσταση στη χώρα και για τις βασικές κατευθύνσεις της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής.

Νωρίτερα ο αρχηγός του κράτους δεν απέκλεισε ότι το Διάγγελμα του θα περιέχει στόχους όχι μόνο για το προσεχές έτος, αλλά και για ένα πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Ο Πρόεδρος είχε μια σειρά συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων και των κοινοβουλευτικών κομμάτων και άκουσε τις εισηγήσεις και τις ιδέες τους, που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Διάγγελμα.