Ο Σικόρσκι είπε ότι βλέπει 4 σενάρια εξέλιξης των πραγμάτων στην Ουκρανία. Το πρώτο από τα σενάρια: η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχρεώσει τη Ρωσία να άρει το εμπορικό μποϊκοτάζ της Ουκρανίας, πράγμα που θα της επιτρέψει να ανασάνει. Το δεύτερο, με ελάχιστες πιθανότητες σενάριο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις στην οικονομία της, θα της δώσει δισεκατομμύρια ευρώ για άμεση βοήθεια.

Ο Σικόρσκι χαρακτήρισε ως ρεαλιστική την εκδοχή κατά την οποία η Ουκρανία θα υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης και αρχίσει να μεταρρυθμίζει την οικονομία της, πράγμα που θα επιτρέψει την αποδέσμευση της πολλών δισεκατομμυρίων βοήθειας προς τους ουκρανούς από το ΔΝΤ. Μια άλλη πιθανή εκδοχή κατά τον υπουργό είναι η είσοδος της Ουκρανίας στη Τελωνιακή Ένωση με αντάλλαγμα τη μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο και την παροχή νέων πιστώσεων.