Ο Αζάροφ διαβεβαίωσε ότι ανεξάρτητα από τον αποκλεισμό των κυβερνητικών κτιρίων, η εκτελεστική εξουσία στην Ουκρανία εργάζεται ανεμπόδιστα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση του Κοινοβουλίου για ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση «θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους ως ένα νομικό γεγονός». Εκτός από αυτό, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διασφαλίσει το δικαίωμα των πολιτών για ειρηνικές διαμαρτυρίες.