Ο νόμος έχει τίτλο: «Το σχέδιο της πατρίδας» και περιέχει τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης της χώρας για τα προσεχή 6 χρόνια. Το πρόγραμμα προβλέπει την περαιτέρω οικοδόμηση του αλά Μπολιβάρ σοσιαλισμού του 21ου αιώνα, την ενίσχυση των κοινωνικών – οικονομικών σχέσεων νέου τύπου, την εισαγωγή της σοσιαλιστικής μορφής κατανομής των εθνικών αγαθών, την ενίσχυση της λαϊκής εξουσίας.

Εκτός από αυτό, περιέχει το δόγμα για την υπεροχή της κοινωνικής ιδιοκτησίας έναντι της ατομικής.