Οι δοκιμές θα ακολουθούνται από εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων Κ-15 Σαγκαρίκα, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές σε απόσταση έως 700 χλμ.

Τον Νοέμβριο η Ινδία δοκίμασε επιτυχώς το βαλλιστικό πύραυλο Άγκνι-Ι, ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.