«Τα στρατεύματα του ΥΠΕΣ δεν συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε ενέργειες διάλυσης, λειτουργούν μόνο ως «ανθρώπινη ασπίδα». Δηλαδή το καθήκον μας για σήμερα είναι διασφάλιση της λειτουργίας των δημόσιων Αρχών και η προστασία της δημόσιας τάξης», διαβεβαίωσε ο προϊστάμενος του νομικού τμήματος της διοίκησης των στρατευμάτων του ΥΠΕΣ Ουκρανίας Ντμίτρι Σετίνιν.