«Πιστεύουμε ότι οι Αρχές πρέπει να αποκαταστήσουν αμέσως το διάλογο με την ΕΕ, ενώ η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί με έναν ευρωπαϊκό πολιτισμένο τρόπο. Σήμερα στην Ουκρανία κινδυνεύουν οι υψηλότερες αξίες – η δημοκρατία και ελευθερία. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη χρήση βίας εναντίον των ειρηνικών διαδηλωτών», είπε ο Λεωνίντ Κραβτσούκ.